Określenie  opłacalności zakupu nieruchomości metodą deweloperów - metoda pozostałościowa

 

 

 

w dniu 22.11.2020r (niedziela) w godz. 9:00 – 16.30, szkolenie online przeprowadzone  za pomocą aplikacji Microsoft Teams dostępnej na platformie. 

 

Za szkolenie przysługuje 5 punktów  warsztatowych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Analiza wartości inwestycyjnej nieruchomości 

   - Zasady i procedury określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej

   - Wartość nieruchomości inwestycyjnej

2.Opłacalność inwestowania w nieruchomości oZasady stosowania podejścia kosztowego w metodzie pozostałościowej (tzw. metodzie deweloperów) w analizach opłacalności zakupu bądź sprzedaży nieruchomości zabudowanych

   - Określenie opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą deweloperów (pozostałościową) dla nieruchomości komercyjnych

   - Przykłady wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

3.Zakończenie seminarium, rozdanie Zaświadczeń stwierdzających udział w szkoleniu zawodowym.

 

CEL SZKOLENIA

1. Nabycie praktycznych umiejętności  określenia opłacalności zakupu nieruchomości tzw. metodą pozostałościową  dla nieruchomości komercyjnych

2. Nabycie praktycznych umiejętności  wyliczania opłacalności inwestowania w nieruchomości

określania opłacalności zakupu lub sprzedaży nieruchomości Umiejętność stosowania podejścia 

 

Do jakiej grupy słuchaczy adresowane są szkolenia 

a) Szkolenie skierowane jest do rzeczoznawców majątkowych w ramach doskonalenia zawodowego.

b) Do kandydatów na rzeczoznawców majątkowych po ukończeniu studiów podyplomowych szacowania nieruchomości.

 

WYKŁADOWCA – dr Julian Nuckowski 

 

Koszt szkolenia  

w ilości  9 godz, wynosi: 200 zł (dla osób z uprawnieniami państwowymi rzeczoznawcy majątkowego),

Dla pozostałych osób, w tym dla kandydatów na rzeczoznawców dolicza się 23% podatku VAT.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

 

 

Informacje i zapisy:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

tel. 22 331 76 22 lub 22 331 76 33

e-mail: bartlomiej.burchart@sedpol.edu.pl lub j.jurgiel@sedpol.com.pl

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38

04-081 Warszawa

796 277 407

 

 

srm-polonia@srm-polonia.com

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      MAJĄTKOWYCH "POLONIA"