Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych POLONIA

ul. Czapelska 38

04-081 Warszawa

796 277 407

 

 

srm-polonia@srm-polonia.com

„WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH”

 

 

w dniu 8 października 2020 r .w godz. od  10.00 do 15.00, ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa, zajęcia online

Koszt szkolenia  500 zł (plus VAT jeśli Pan/Pani nie ma uprawnień  rzeczoznawcy majątkowego) 

płatne na konto:  11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

 

Program szkolenia:

10:00-10:45: Przedmiot, zakres i cel wyceny w operatach szacunkowych dotyczących Nieruchomości drogowych

10:45-11:30: Ustalenie dat w procesie wyceny Nieruchomości drogowych oraz stanu i przeznaczenia Nieruchomości

Przerwa 15 minutowa

11:45-12:30: Analiza rynku Nieruchomości. Trend i cechy różnicujące ceny transakcyjne

12:30-13:15: Transakcje drogowe

Przerwa 15 minutowa

13:30-15:00. Zasada korzyści i jej zastosowanie

 

Prowadzący szkolenie:

dr hab. Piotr Lis - ur. 02.02.1979 r., rzeczoznawca majątkowy, upr. 4593, certyfikat ZBP i PFSRM nr 213/2011 w zakresie wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych, stopień naukowy doktora habilitowanego w naukach ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

(Uchwała UEP z dnia 6.05.2016 r.), autor ponad 1600 operatów szacunkowych lub opinii,

w szczególności dotyczących inwestycji drogowych, wyceny Nieruchomości nietypowych, postępowań wywłaszczeniowych, zmniejszenia wartości Nieruchomości z tytułu lokalizacji sieci przesyłowych, podstaw do ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich, wykładowca na stanowisku Profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), autor ponad 70 publikacji naukowych.

 

Cena, miejsce oraz termin szkolenia:

•PROMOCYJNA CENA – 500 zł (plus VAT jeśli Pan/Pani nie ma uprawnień  rzeczoznawcy majątkowego ) 

płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

•Termin szkolenia:  8 październik 2020r. , godzina od 10.00 do 15.00.

•Dodatkowo w cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w formie prezentacji dla każdego uczestnika

•Forma szkolenia – online 

 

Jak zapisać się na szkolenie: 

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o przesłanie na adres biuro@ssrn-polonia.edu 

lub instytut@sedpol.com.pl następujących dokumentów:

 

Dokumenty do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy 

Zgoda na przetwarzanie danych 

 

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Bartłomiej Burchart

biuro@ssrn-polonia.edu

tel. (22) 331 76 33

STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

      MAJĄTKOWYCH "POLONIA"