Praktyki zawodowe z wyceny nieruchomości

Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. Nieruchomości – Consulting w Warszawie oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Polonia zapraszają na praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 października 2019r:

W ramach praktyki zawodowej Kandydat:

Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  • nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównania parami,
  • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  • budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  • nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego,
  • nieruchomości rolnej lub leśnej,
  • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej,
  • nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie,
high-view-house-with-garden-and-keys-on-blueprint-min
world-habitat-day-close-up-picture-of-a-pile-of-coins-and-a-model-house-min

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

Koszt praktyk wynosi 3100 zł (w tym I rata 1000 zł płatna przed rozpoczęciem praktyk) + opłata za dziennik praktyk w wysokości 190,38. Istnieje możliwość płatności w ratach beż żadnych dodatkowych kosztów.

Termin:

rekrutacja na praktyki zawodowe prowadzona jest na bieżąco

Miejsce:

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na praktyki z wyceny nieruchomości, prosimy o dostarczenie w oryginale następujących dokumentów:

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl