METODYKA WYLICZANIA WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA TLE SZKÓD INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ OKREŚLANIE WARTOŚCI BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOSCI

(szkolenie online)

Program szkolenia:

 1. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej
  • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej
  • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej
  • Zasięgi występujących szkód
  • Korzystanie z obcych nieruchomości
 2. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem
 3. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:
  • Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu.
  • Moment ustanawiania służebności przesyłu.
  • Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej.
  • Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach.
  • Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania?
  • W jaki sposób ustala się wysokość odszkodowania?
  • Czy roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu?
  • Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych
  • Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości?
  • Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości?
  • Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości.
 4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń − Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego − Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną − Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości − Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych
 5. Przykłady praktyczne − Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych − Ustalenie wartości służebności przesyłu − Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości
Business man hand hold the house model saving small house. House insurance
1-1.jpg

Wykładowcy

dr inż. Dariusz Konieczny

Adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budowq infrastruktury podziemnej i nadziemnej (PFSRM, Warszawa 2002).

dr inż. Cezary Kowalczyk

Adiunkt pracujący na wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor iwspółautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacownaiemnieruchomości oraz metodologii ustalania wynagrodzeń ztytułu istnienia infrastrukturyna obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

500 zł plus VAT płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Termin (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

24 października 2024, online, w godz. 9:00-17:00

Miejsce:

szkolenie realizowane w formie online (w trybie "na żywo")

Dodatkowe informacje:

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres srm-polonia@srm-polonia.com

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl