Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

(szkolenie online)

Program szkolenia:

  1. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
  2. Wycena sadów, rodzinnych ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i drzew ozdobnyc
  3. Wycena szklarni i inspektów
  4. Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej
  5. Wycena gruntów pod stawami
  6. Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Za szkolenie przysługuje 5 punktów warsztatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

 

Business man hand hold the house model  saving small house. House insurance
1-1.jpg

Prowadzący

dr inż. Janusz Jasiński – posiada nr uprawnień zawodowych 843, jest zatrudniony na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym współautorem 3 podręczników i 7 skryptów. Pełnił funkcję Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2009–2016) i obecnie jest przewodniczącym Komisji Szkoleń oraz członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM. Jest także członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości od 1998 roku oraz członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Posiada tytuł Konsultanta Certyfikowanego nadany przez Towarzystwo Konsultantów Polskich (od 1998 r.) i otrzymał Złotą Odznakę “Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” w 2001 r. oraz Medal “AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM” w 2016r.

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

200 zł plus VAT (23%) płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Termin (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

12 października 2024r w godz. 09:00 – 15:00

Miejsce:

szkolenie realizowane w formie online

Dodatkowe informacje:

Za szkolenie przysługuje 5 punktów warsztatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres srm-polonia@srm-polonia.com

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl