Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych

Program szkolenia:

  1. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz w podejściu dochodowym.
  2. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym.
  3. Określenie wartości gruntu leśnego.
  4. Określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości.
  5. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym.
  6. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych.
  7. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele.
  8. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele.
  9. Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele.

Za szkolenie przysługuje 4 punkty warsztatowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

Business man hand hold the house model  saving small house. House insurance
1-1.jpg

Prowadzący

dr inż. Janusz Jasiński – posiada nr uprawnień zawodowych 843, jest zatrudniony na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym współautorem 3 podręczników i 7 skryptów. Pełnił funkcję Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2009–2016) i obecnie jest przewodniczącym Komisji Szkoleń oraz członkiem Komisji Arbitrażowej PFSRM. Jest także członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości od 1998 roku oraz członkiem założycielem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Posiada tytuł Konsultanta Certyfikowanego nadany przez Towarzystwo Konsultantów Polskich (od 1998 r.) i otrzymał Złotą Odznakę “Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych” w 2001 r. oraz Medal “AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM” w 2016r.

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

200 zł plus VAT (23%) płatne na konto: 11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Termin (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

13 października 2024r w godz. 09:00 – 13:00

Miejsce:

szkolenie realizowane w formie online

Dodatkowe informacje:

Za szkolenie przysługuje 4 punkty warsztatowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres srm-polonia@srm-polonia.com

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl