ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI

– WYBRANE ZAGADNIENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:  w praktyczny i syntetyczny sposób przekazanie wiedzy dotyczącej rynku nieruchomości komercyjnych, wskazanie istotnych aspektów  pracy zarządcy  nieruchomości komercyjnych, oraz  rozwiązań,  narzędzi  i trendów  w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi).

W trakcie kursu przedstawimy Państwu:

 • specyfikę zarządzania nieruchomościami, biurowymi, handlowymi , przemysłowymi oraz  magazynami i hotelami.
 • rolę zarządzającego w utrzymaniu  i budowaniu wartości nieruchomości  komercyjnej,
 • zagadnienia  negocjowania i zawierania umów najmu,
 • zasady i techniki  zarządzania najmem komercyjnym,
 • rodzaje i możliwości  kształtowania czynszu  w nieruchomościach komercyjnych,
 • kwestie ekonomiczne i  finansowe dotyczące  nieruchomości komercyjnych,
 • marketingu  i wsparcia  komercjalizacji powierzchni,  
 • dobrych praktyk zarządczych, eksploatacji  obiektów a także wsparcia  informatycznego  Zarządcy.

Program szkolenia:

 •  zagadnienia wstępne dotyczące nieruchomości komercyjnych,

 • umowa najmu jako główne źródło zobowiązań i praw stron umowy,

 • komercjalizacja powierzchni najmu – jak osiągnąć maksymalny zysk,

 • certyfikacje budynków komercyjnych,

 • zarządzanie  najmem  komercyjnym, 

 • wybrane przepisy prawne w zarządzaniu nieruchomościami,

 • techniczne aspekty zarządzania nieruchomością, Eksploatacja  nieruchomości; Plan Zarzadzania nieruchomością,

 • ekonomiczne i finansowe  aspekty w zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.

Business man hand hold the house model saving small house. House insurance
landmarks of modern city,financial district in China.

Wykładowca

mgr inż. Andrzej Dyda

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

150 zł netto płatne na konto Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"
numer 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

TerminY (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

29.06.2024, godz. 9:00 – 15:00,

Miejsce:

szkolenie w formie online na platformie Microsoft Teams

Dodatkowe informacje:

uczestnicy szkolenie otrzymają materiały w formie elektronicznej

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@srnn-polonia.eu

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl