Polityka prywatności

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „Polonia” z siedzibą w Warszawie ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wszelkie informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: srm-polonia@srm-polonia.com.
 4. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  – komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, telefony), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania,
  – usługi, w tym sporządzanie ocen poprawności sporządzenia operatów szacunkowych i innych analiz, projektów dotyczących gospodarki i rzeczoznawstwa majątkowego,
  – realizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów,
  – realizacja działań o charakterze sprzedażowym i marketingowym,
  – realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa i wynikających ze statutu.
 5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 4 mogą być:
  – osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
  – podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  – podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl