Źródła informacji o nieruchomościach

Program szkolenia:

  1. Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne
  3. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza
  4. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości
  5. Mapowe portale internetowe
  6. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych
  7. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

Za szkolenie przysługuje 6 punktów warsztatowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811)).

hand-tapping-on-tablet-with-map
4.jpg

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

200 zł plus VAT (bez VAT dla rzeczoznawców majątkowych), płatne na konto:
Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych „POLONIA” ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa:
11 1020 1127 0000 1402 0083 6429

Termin (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

16.11.2024, godz. 09:00 – 15:00

FORMA SZKOLENIA:

szkolenie online

Dodatkowo w cenie szkolenia:

materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@srnn-polonia.eu

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl