Źródła informacji o nieruchomościach o charakterze przestrzennym oraz dostępność tych opracowań w świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych czyli jak czytać mapy

Program szkolenia:

 1. Ewidencja gruntów i budynków, księga wieczysta, kataster nieruchomości
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne
 3. Sieć uzbrojenia terenu, mapa zasadnicza
 4. Dokumentacja prawna i techniczna. Ocena stanu prawnego nieruchomości
 5. Mapowe portale internetowe
 6. Umiejętność korzystania z Internetu i portali internetowych
 7. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map

Za szkolenie przysługują 4 punkty (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 811).

hand-tapping-on-tablet-with-map
4.jpg

Korzyści ze szkolenia:

 1. Szczegółowe zapoznanie się z podstawowymi opracowaniami kartograficznymi tj. mapami ewidencyjnymi, zasadniczymi, topograficznymi i ogólnogeograficznymi oraz mapami do celów prawnych,
 2. Poznanie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie, czyli map do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 3. Przybliżenie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map, ortofotomapy i numeryczny model terenu,
 4. Poznanie praktycznych sposobów korzystania z systemów informacji przestrzennej.
 5. Korzystanie z map geodezyjnych, oznaczenia i rodzaje map.

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

200 zł (plus VAT jeśli Uczestnik nie ma uprawnień rzeczoznawcy majątkowego)
płatne na konto Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"
numer 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Termin (SZKOLENIE 1-DNIOWE):

7 października 2023, godz. 9:00-15:00

FORMA SZKOLENIA:

szkolenie online

Dodatkowo w cenie szkolenia:

Wysokiej klasy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@srnn-polonia.eu

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl