Zmiany w prawie budowlanym

Program szkolenia:

 1. 1. Zmiany w Prawie budowlanym:
  1.1. 1 stycznia, 31 stycznia, 18 kwietnia, 24 czerwca i 2020 r.
  1.2. 31 lipca i 19 września 2020 r.
  1.3. obowiązujące w okresie pandemii
 2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego
 3. Przepisy przejściowe – możliwości wyboru
  3.1. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
  3.2. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany
  3.3. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”
 4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe
 5. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne
  5.1. Zmienione definicje:
  5.1.1. Tymczasowy obiekt budowlany
  5.1.2. Liniowy obiekt budowlany
  5.1.3. Przenośne maszty antenowe
  5.2. Definicje problemowe:
  5.2.1. Obiekt budowlany
  5.2.2. Budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury,
 6. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
 7. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  7.1. Lista budów
  7.1.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
  7.1.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
  7.2. Lista robót budowlanych
  7.2.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
  7.2.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
  7.3. Zgłoszenie robót
  7.3.1. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
  7.3.2. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
  7.3.3. sprzeciw
  7.3.4. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
  7.3.5. zmiany w procedurach zgłoszeń
  7.4. Pozwolenie na budowę – zmian
  7.4.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
  7.4.2. zawartość wniosku – wzory wady i zalety
  7.4.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę
 8. Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie
  8.1. Projekt zagospodarowania działki
  8.2. Projekt architektoniczno-budowlany
  8.3. Projekt techniczny
  8.4. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
  8.5. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
 9. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia
 10. Istotne odstąpienie
  10.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
  10.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
 11. Oddanie obiektu do użytkowania
  11.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
  11.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie
  11.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania
  11.4. zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
shipyard-2458150_640
architect-3979490_640

Prowadzący szkolenie

MARIOLA BERDYSZ - Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Zapisz się teraz

Termin, cena, miejsce szkolenia:

Cena:

300 zł (plus VAT jeśli uczestnik nie ma uprawnień rzeczoznawcy majątkowego ),
płatne na konto Stowarzyszenia Specjalistów Rynku Nieruchomości "POLONIA"
numer 11 1020 1013 0000 0202 0003 1807

Termin:

prosimy o kontakt

forma szkolenia:

online

Dodatkowo w cenie szkolenia

materiały szkoleniowe w formie prezentacji dla każdego uczestnika

Dokumenty zgłoszeniowe:

Aby zapisać się na szkolenie prosimy o przesłanie na adres biuro@srnn-polonia.eu

Masz pytania?

Adres

ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa

Telefon

602 229 545

Email

srm-polonia@srm-polonia.com
j.jurgiel@sedpol.com.pl